sản phẩm_bg (2)
Chúng tôi là một công ty toàn cầu, các sản phẩm bán chạy chính của chúng tôi là bẫy chuột bằng nhựa, trạm mồi chuột, bẫy bướm đêm, bẫy chuột chũi kim loại, sản phẩm bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu điện tử, bảng keo côn trùng, bẫy keo chuột, gai chim và loạt dịch hại này kiểm soát sản phẩm.