product_bg (2)
Chúng tôi là công ty toàn cầu, các sản phẩm bán chạy chính của chúng tôi là bẫy chuột bằng nhựa, trạm mồi chuột, bẫy bướm đêm, bẫy chuột chũi kim loại, sản phẩm bảo vệ thực vật, máy xua đuổi dịch hại điện tử, bảng keo côn trùng, bẫy keo chuột, gai chim và loạt dịch hại này kiểm soát sản phẩm.

Các sản phẩm